Quran voor kinderen

•niveau-eisen (toelatingseisen) :
:goed kunnen lezen en schrijven
:zelfstandig memoriseren van grote passages en deze overhoren.
:basiskennis hebben van de regels van tajweed en deze kunnen toepassen.

•doel :koran afronden.
•inhoud :koran memoriseren plus elke les 30 min islamles

•leeftijdeis :vanaf 8 jaar

•lestijden :16 u tot 19u

Lesstof

Let op!!  De stichting hanteert een wachtlijst.