Kinderlessen jongens

Meld je aan

Stichting Alhoeda Wa Noer is reeds jaren bekend met het onderwijzen van de Arabische taal, de Quraan en basiskennis over de Islam aan kinderen. Ouders die hun kinderen inschrijven vinden het belangrijk dat hun kind basiskennis opdoet over hun religie, cultuur en taal.

Arabisch
Voor de lessen Arabisch hanteren wij een methodiek die begint bij het kennen en herkennen van letters en woorden tot aan het zelfstandig lezen en schrijven. Tijdens de lessen komen alle vaardigheden aan de orde zoals spreken, luisteren, schrijven en lezen. Zodra de kinderen de basisregels van de Arabische taal in groep 1 en 2 onder de knie hebben, stromen ze door naar een volgende groep.

Quraan
In de groepen 3 en 4  beginnen de kinderen ‘intensiever’ met het memoriseren van de Quraan en leren zij het toepassen van de regels van het reciteren van de Quraan, ‘De Tadjweed’. De leraren streven ernaar om de kinderen te motiveren om de gehele Quraan uit het hoofd te leren of een gedeelte ervan naargelang het niveau van het kind.

Islamitische basiskennis
In alle groepen worden verschillende boekjes behandeld waarin de kinderen basiskennis opdoen over de Islam zoals:
 – De 5 zuilen van de Islaam
 – De 6 pilaren van de Imaan.

De kinderen worden ingedeeld op basis van leeftijd en/of (aanvangs-)niveau. Hieronder hebben wij de groepen voor u uiteengezet om een impressie op te doen.


Groep 1 – Weekend lessen

 • Kennis maken met het Arabische alfabet en de klanken daarvan.
 • Leren lezen en schrijven van de losse letters en woordjes.
 • Het boekje Qaa’ida Noeraniyyah hoofdstuk 1 t/m 8 behandelen en kennen.
 • Basiskennis Islaam.Groep 2 – Weekend lessen

 • Herhaling
 • Het boekje Qaa’ida Noeraniyyah afronden.
 • Het boekje Qa’ida Baghdaadiya behandelen.
 • Lezen en schrijven van hele zinnen.

Groep 3 – Weekend lessen

 • Herhaling
 • Redelijk kunnen lezen en schrijven.
 • Starten met het memoriseren van de Quraan.
 • Kennis maken met de regels van Quraan (Qawa’id tadjweed)
 • De kinderen dienen aan het einde van het jaar djuz ‘amma uit het hoofd te kennen.

Groep 4 – Weekend lessen

 • Herhaling
 • Zelfstandig Qawa’id tadjweed toepassen.
 • Zelfstandig memoriseren van grotere passages.
 • Goed kunnen lezen en schrijven.
 • De kinderen dienen aan het einde van het jaar djuz Tabaraka uit het hoofd te kennen.

 

 

 

Momenteel zijn er helaas geen doordeweekse lessen: 

 • Memoriseren & tadjweed (toepassen van Quraan regels).
 • Islamitische basiskennis.

 

Minimaal aanvangsniveau voor deze lessen:

 • Toelating uitsluitend mogelijk vanuit groep 3 en 4 via de weekendlessen.
 • Goed kunnen lezen en schrijven.
 • Zelfstandig kunnen memoriseren.
 • Basiskennis hebben van de regels van tadjweed en deze kunnen toepassen.

Let op:
Inschrijving/aanmelding is een vereiste. De stichting hanteert een wachtlijst.

-> Let op: Velden met * zijn verplicht

Inschrijving/aanmelden kan pas vanaf 5 jaar.

Voor vragen stuur een email aan: kinderlessen@alhoedawanoer.nl  o.v.v kinderlessn jongens en uw telefoon nummer.
We zullen onze best doen om uw e-mail zo snel mogelijk te beantwoorden.

Let op: Inschrijving/aanmelding voor lesjaar 2024-2025 is gesloten. Wachtlijst is vol. Onze excuses.