Voorwoord

Voor u ligt het beleidsplan 2020 – 2025 van Stichting Alhoeda Wa Noer. In het beleidsplan wordt de koers van de stichting voor de komende jaren nader uiteengezet.

Nu vele jaren na oprichting kijken wij tevreden terug naar de behaalde resultaten en de waardevolle inzet van alle vrijwilligers. Waarvoor dank!

In november 2007 zijn we gestart met een kleine groep van 50 donateurs. Het aantal is sindsdien flink uitgebreid en blijven groeien. De groei is met name bereikt door de actieve houding van het bestuur en de vrijwilligers als het gaat om het organiseren van activiteiten voor de donateurs en belangstellenden.

Dit beleidsplan is geschreven voor alle betrokkenen van de stichting en in het bijzonder voor onze (potentiële) donateurs. Tegelijkertijd is het voor de stichting een kader, waarbinnen zij het beleid met de daaraan gekoppelde processen de komende jaren verder zal vormgeven en zal toepassen.

Wij hopen dat u, na het lezen van dit beleidsplan, een goed beeld heeft gekregen van de stichting.

Rotterdam, Oktober 2020 Stichting Alhoeda Wa Noer

Link naar het Beleidsplan 2020 – 2025 <– klik hier